Category Archives: כללי

פרסום פרוגרמטי הוא כבר לא רק פרסום זול

רוב הסחר הפרוגרמטי בפרסום התמקד עד לזמן האחרון בפרסום מדרגה שנייה, במכירת "עודפים". כיום שינויים טכנולוגיים מביאים אוטומציה גם לפרסום שעד כה נסחר בדרכים הישנות.

מי החליט אילו פרסומות ראינו עד היום ומי יעשה זאת בעתיד?

ההיסטוריה של התאמת המודעות לקהל במדיה דיגיטלית מאז שנותיה הראשונות ועד היום היא היסטוריה של התרחקות הדרגתית מן המודל השולט בתקשורת המסורתית ושל פיתוח של תהליכים מתוחכמים יותר טכנולוגית. לאן הם מובילים אותנו?

Paste your AdWords Remarketing code here