All posts by לירון אברהם

Content to Commerce (מתוכן למכירה) האם זה המודל העסקי החדש של הפאבלישרים?

הקמעונאות עוברת לרשת. בזה אין כבר לאיש כל ספק. כמות הקניות ברשת עולה מיד שנה באחוזים פנומנליים. כמות חנויות הרשת הולכת וגדלה והצרכן הדיגיטלי, שכבר מבין שנוח יותר ומשתלם יותר לקנות ברשת, מוצא עצמו מבולבל בשל ההיצע של חנויות הרשת וכמות המידע והשליטה הנדרשת בהבנת

תוכן שנשאר ירוק לעד

בסוף המאה הקודמת, לפני ימי גוגל, ביקר לארי פייג' במשרדיה של חברה שהפעילה את אחד ממנועי החיפוש שפעלו בימים ההם. הוא התלונן באוזני אנשי החברה על התוצאות הגרועות שקיבל כשחיפש את המילה "אוניברסיטה". תשובתם היתה שהבעיה בשאילתה שלו.

Paste your AdWords Remarketing code here